Xem thủ tục phát hành thẻ Mua ngay

※Chỉ thanh toán bằng MOMO

閉じる
VI EN
トップへ戻る
thực đơn
terms-topview
terms-topview-sp

Điều khoản dịch vụ

Điều 1 Quy định chung


 • 1. Các điều khoản sử dụng này xác định các vấn đề mà người dùng của trang Internet "ISIC JAPAN" (sau đây gọi là "dịch vụ này") được điều hành bởi Academic Pass Co., Ltd. (sau đây gọi là " chúng tôi") và mối quan hệ giữa người dùng với công ty chúng tôi.

 • 2. Người sử dụng dịch vụ này sau khi sử dụng dịch vụ này sau khi đã hiểu rõ nội dung của thỏa thuận sử dụng dịch vụ này và đồng ý tuân thủ thì được coi là đã đồng ý tuân thủ điều khoản sử dụng này.

 • 3. Chúng tôi sẽ cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau khi sử dụng dịch vụ này. Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể thiết lập các điều khoản sử dụng riêng cho từng dịch vụ riêng lẻ.

Điều 2 Định nghĩa


 • Các thuật ngữ sau đây được sử dụng trong các Điều khoản sử dụng này sẽ có nghĩa như sau

 • Người dùng: Một người sử dụng hoặc có ý định sử dụng dịch vụ này.

 • Người đăng ký: Một cá nhân đã hoàn thành thủ tục phát hành các loại thẻ khác nhau do dịch vụ này cung cấp và đã được chúng tôi chấp thuận.

 • Thông tin đăng ký: Toàn bộ thông tin được nhập và cung cấp trong quá trình phát hành đối với từng loại thẻ./li>

Điều 3. Sửa đổi Điều khoản sử dụng


Các Điều khoản sử dụng này có thể được thay đổi, thêm hoặc xóa theo quyết định của chúng tôi. Trong những trường hợp như vậy, những thay đổi sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng chúng trên trang web của mình hoặc thông báo cho người dùng. Khi sử dụng dịch vụ này sau khi những thay đổi đó được thực hiện, người dùng sẽ được coi là đã đồng ý với Điều khoản sử dụng sửa đổi.

Điều 4. Điều kiện thủ tục cấp


 • 1. Chỉ người đã đăng ký sở hữu thẻ mới có thể đăng ký cấp thẻ và không được cấp thẻ qua người được ủy quyền trừ trường hợp đặc biệt.

 • 2. Người thực hiện thủ tục cấp thẻ phải đảm bảo mọi thông tin nhập trong quá trình đăng ký là trung thực và chính xác.

 • 3. Tổ chức phát hành tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và cập nhật của mọi thông tin đã đăng ký.

 • 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của tổ chức phát hành thẻ như sau

 • (1)

 • ISIC - Thẻ Chứng nhận học sinh/sinh viên quốc tế

 • ・Học sinh theo học các trường đại học, cao đẳng, cao học, cao đẳng công nghệ, trung học phổ thông, trung học cơ sở, các khóa học hàm thụ (đại học, cao đẳng trung học cơ sở, trung học phổ thông), trường dạy nghề và cao đẳng đào tạo đặc biệt theo quy định của Đạo luật Giáo dục Trường học (Đạo luật số 26 ngày 31-3-1947)

 • Đối với ITIC - Thẻ Chứng nhận giáo viên quốc tế

 • ・Giảng viên làm việc toàn thời gian tại trường có thẻ học sinh/sinh viên quốc tế và đã làm việc trên 1 năm
 • ※Giáo viên tiểu học không được chấp nhận

 • IYTC - Thẻ Chứng nhận thanh niên quốc tế

 • ・Học sinh từ 12 đến 31 tuổi (cho đến ngày trước sinh nhật lần thứ 31 của họ.)

 • Những điều phổ biến như sau:

 • (1) Nếu người nộp đơn là trẻ vị thành niên thì phải được sự đồng ý của người đại diện hợp pháp.

 • (2) Có địa chỉ e-mail.

 • (3) Đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều khoản sử dụng này.

 • (4) Không thuộc về hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với các lực lượng chống đối xã hội như các nhóm tội phạm có tổ chức trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.

 • 5.Công ty chúng tôi có thể không duyệt thông tin đã đăng ký nếu cá nhân thực hiện thủ tục phát hành thuộc một trong các trường hợp sau. Ngoài ra, ngay cả sau khi đồng ý/đăng ký, thì sự đồng ý/đăng ký có thể bị thu hồi nếu phát hiện bất kỳ thông tin nào sau đây về người đăng ký.

 • (1) Khi không đủ tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký thủ tục cấp thẻ.

 • (2) Khi phát hiện ra thông tin sai lệch trong thông tin đăng ký đã nhập.

 • (3) Nếu bạn không thể nhận được e-mail từ chúng tôi.

 • (4) Các trường hợp khác mà chúng tôi xác định rằng việc đăng ký dịch vụ này là không phù hợp.

 • 6. Thông tin đăng ký và thông tin của những người đăng ký mà chúng tôi có được thông qua việc sử dụng dịch vụ này sẽ được xử lý theo "Chính sách quyền riêng tư" được xác định riêng và những người đăng ký phải đồng ý với điều này.

Điều 5 Những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng dịch vụ này


Khi sử dụng dịch vụ này, các hành vi sau (bao gồm cả hành vi xúi giục và hành vi chuẩn bị) đều bị cấm.

 • (1) Hành vi vi phạm luật pháp và quy định của Nhật Bản hoặc quốc gia hoặc khu vực nơi khách hàng sinh sống.

 • (2) Đăng, xuất bản, tiết lộ, cung cấp hoặc truyền tải bất cứ thứ gì vi phạm chuẩn mực xã hội, trật tự và đạo đức xã hội, xâm phạm quyền của người khác hoặc gây rắc rối cho người khác (sau đây gọi chung là “đăng tải, v.v.”); Hành động làm một cái gì đó.

 • (3) Các hành động phá hủy hoặc can thiệp vào các chức năng của máy chủ hoặc mạng của chúng tôi.

 • (4) Các hành vi can thiệp vào các dịch vụ của chúng tôi, quảng cáo do chúng tôi phân phối hoặc các dịch vụ và quảng cáo được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

 • (5) Hành vi sử dụng dịch vụ với mục đích khác với mục đích ban đầu là cung cấp dịch vụ theo mục đích cung cấp.

 • (6) Hành vi lấy ID và mật khẩu của người khác hoặc tiết lộ hoặc cung cấp ID và mật khẩu cho người khác bằng mọi cách.

 • (7) Các hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp mang lại lợi ích cho các lực lượng chống đối xã hội liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi.

Điều 6 Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm


 • 1. Chúng tôi sẽ được miễn trách nhiệm đối với việc không thực hiện các nghĩa vụ của mình nếu việc không thực hiện nghĩa vụ đó không phải do hành vi sai trái cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của chúng tôi gây ra. Nếu hợp đồng với người đăng ký sử dụng dịch vụ theo TOS cấu thành hợp đồng người tiêu dùng như được định nghĩa trong Đạo luật hợp đồng người tiêu dùng, thì tuyên bố từ chối trách nhiệm ở trên sẽ không được áp dụng và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong phạm vi thiệt hại có thể phát sinh thông thường. Ngoại trừ các trường hợp do nguyên nhân trên, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại trong phạm vi thiệt hại có thể xảy ra thông thường và trong trường hợp phát hành thẻ, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại lên đến chi phí phát hành thẻ.

 • 2. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi cung cấp dịch vụ nào do đối tác (*) cung cấp liên quan đến dịch vụ này.
  * "Đối tác dịch vụ" có nghĩa là các nhà phân phối và đối tác bán hàng của chúng tôi.

Điều 7 Gián đoạn, Sửa đổi, Đình chỉ hoặc Chấm dứt dịch vụ này


 • 1. Chúng tôi có thể tạm dừng dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho người dùng khi chúng tôi cho rằng việc cung cấp dịch vụ này gặp khó khăn do lỗi hệ thống và bảo trì, thiên tai như mất điện và hỏa hoạn hoặc các lý do kỹ thuật hoặc vận hành khác.

 • 2. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà người dùng phải gánh chịu dựa trên các biện pháp mà chúng tôi đã thực hiện theo quy định của điều khoản này.

Điều 8 Chuyển giao dịch vụ


Trong trường hợp chúng tôi chuyển giao hoạt động kinh doanh dịch vụ cho bên thứ ba, chúng tôi có thể chuyển giao vị trí là nhà điều hành dịch vụ, vị trí của mình theo TOS, quyền và nghĩa vụ theo TOS, thông tin đăng ký thành viên và các thông tin khác cho bên nhận chuyển nhượng kinh doanh cùng với việc chuyển nhượng đó và người đăng ký dịch vụ này phải đồng ý trước với việc chuyển nhượng đó. Người đăng ký dịch vụ đồng ý trước với việc chuyển giao vị trí của mình theo TOS, các quyền và nghĩa vụ theo TOS, cũng như thông tin đăng ký của người dùng và các thông tin khác.

Điều 9 Luật điều chỉnh và Tòa án có thẩm quyền


 • 1. Các Điều khoản sử dụng này và mọi thỏa thuận dựa trên chúng sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Nhật Bản, và ngay cả khi bất kỳ phần nào của Điều khoản sử dụng này không hợp lệ, các quy định hiện hành khác sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ .

 • 2. Tòa án quận Tokyo sẽ là tòa án có thẩm quyền xét xử đầu tiên trong trường hợp cần phải có kiện tụng hoặc hành động pháp lý khác liên quan đến dịch vụ này.
Thành lập ngày 18 tháng 11 năm 2021