Xem thủ tục phát hành thẻ Mua ngay

※Chỉ thanh toán bằng MOMO

閉じる
VI EN
トップへ戻る
thực đơn
partner-topview
partner-topview-sp

Tuyển đối tác phát hành

Đối tác phát hành là gì?

Chúng tôi đang tìm kiếm các tổ chức giáo dục và cơ quan du học có thể tham gia với tư cách là Đối tác phát hành thẻ ISIC. Có hai loại đối tác phát hành.

1)Tổ chức phát hành thẻ liên kết

[Tư cách thành viên]: Các tổ chức giáo dục đang xem xét việc giới thiệu thẻ ISIC cho các lớp, khoa, ngành toàn trường, v.v.

2)Các tổ chức phát hành thẻ thông thường

[Tư cách thành viên]: Hiệp hội các trường đại học, cơ quan du học, v.v.

ISIC - Thẻ Chứng nhận học sinh/sinh viên quốc tế

ISICロゴ

ITIC - Thẻ chứng nhận giáo viên quốc tế

ITICロゴ

IYTC - Thẻ Chứng nhận thanh niên quốc tế

IYTCロゴ

Nếu bạn muốn trở thành đối tác giảm giá cho sinh viên đối với các loại thẻ trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu bên dưới.

   

Mẫu yêu cầu phát hành đối tác

戻る