Xem thủ tục phát hành thẻ Mua ngay

※Chỉ thanh toán bằng MOMO

閉じる
VI EN
トップへ戻る
thực đơn
about-topview
about-topview-sp

Giới thiệu về chúng tôi

Với triết lý của Hiệp hội ISIC, chúng tôi mang sứ mệnh "Cung cấp giá trị và trải nghiệm tốt hơn cho học sinh/sinh viên". Cốt lõi hoạt động kinh doanh của chúng tôi là cung cấp các hệ thống xác thực học sinh/sinh viên trực tuyến và các dịch vụ giảm giá cho họ. Chúng tôi rất vinh dự được Hiệp hội ISIC công nhận là nhà phân phối thẻ ISIC độc quyền tại Việt Nam. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đang tiếp tục gây khó khăn đến cuộc sống của các du học sinh, vì vậy chúng tôi muốn quảng bá thẻ ISIC tại Việt Nam như một cách để hỗ trợ các học sinh/sinh viên tại quốc gia này.