Xem thủ tục phát hành thẻ Mua ngay

※Chỉ thanh toán bằng MOMO

閉じる
VI EN
トップへ戻る
thực đơn
student-topview
student-topview-sp

Tuyển đối tác giảm giá học sinh/sinh viên

Đối tác giảm giá học sinh/sinh viên là gì?

Các doanh nghiệp có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với mức giá ưu đãi dành cho học sinh/sinh viên có thẻ ISIC, sẽ được đăng ký là "Đối tác giảm giá học sinh/sinh viên". Nhấn vào đây để xem trang giảm giá dành cho học sinh/ sinh viên.
※Những sản phẩm, dịch vụ có thể cung cấp cả trong nước và quốc tế.

Lợi ích khi trở thành đối tác giảm giá học sinh/sinh viên

Có hơn 5 triệu học sinh/sinh viên trên toàn thế giới sử dụng thẻ ISIC.

Cho đến nay, có hơn 110 triệu thẻ ISIC đã được phát hành, giúp cải thiện đáng kể lối sống của các chủ thẻ. ISIC Japan cung cấp cho bạn quyền truy cập vào mạng lưới giảm giá dành cho học sinh/sinh viên lớn nhất thế giới. Sử dụng dịch vụ này như một cơ hội để thể hiện sự cam kết của bạn với những khách hàng là học sinh/sinh viên của mình.

ISIC - Thẻ Chứng nhận học sinh/sinh viên quốc tế

ISICロゴ

ITIC - Thẻ chứng nhận giáo viên quốc tế

ITICロゴ

IYTC - Thẻ Chứng nhận thanh niên quốc tế

IYTCロゴ

Nếu bạn muốn trở thành đối tác giảm giá cho sinh viên đối với các loại thẻ trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu bên dưới.

Biểu mẫu đăng kí đối tác giảm giá cho học sinh/sinh viên

戻る